PROGRAM DOKTOR (S3)

UIN Alauddin bertujuan menghasilkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang pengkajian Islam (Islamic Studies/Dirasah Islamiyah) yang terbuka dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perubahan serta mampu mengembangkan penelitian dan ilmu pengetahuan.

    Program Doktor (S3) memiliki Program Studi Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) dengan konsentrasi sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Keguruan

2. Syariah/Hukum Islam

3. Tafsir

4. Hadis

5. Pemikiran Islam

6. Dakwah dan Komunikasi

7. Sejarah Peradaban Islam

8. Pendidikan Bahasa Arab

9. Bahasa dan Sastra Arab

10. Ekonomi Islam

11. Masyarakat Islam

 

    [ Kembali ]